Tipografia Ecran Brașov – Proiecte

Simplu - Prompt - de Calitate


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
DOTAREA COMPANIEI ECRAN MAGAZIN CU O PRESA DE TIPAR OFFSET PROFESIONALA – PROIECT FINANTAT PRIN
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

Proiectul “Dotarea tipografiei Ecran Magazin cu o presa de tipar offset profesionala”, cod MySMIS 116616, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC Ecran Magazin SRL și are o valoare totală de 5.276.460 lei, din care 3.093.200 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.08.2017 – 31.07.2019. Obiectivele proiectului sunt:.

  1. Dotarea firmei cu o presa profesionala de tipar offset in lunile 4-11 ale proiectului.
  2. Dotarea firmei cu un soft pentru operarea presei offset în lunile 10-11 ale proiectului.
  3. Dotarea firmei cu 2 PC-uri pentru activitatea de DTP in luna 8 a proiectului.
  4. Implementarea standardului ISO 9001 de certificare a serviciilor firmei în lunile 5-12 ale proiectului.
  5. Dotarea firmei cu o baterie de condensatoare in scopul obtinerii unei economii de energie în lunile 6-8 ale proiectului.
  6. Achizitionarea si montarea unei usi moderne de acces in hala în lunile 7-8 ale proiectului.
  7. Realizarea unui site de prezentare în lunile 6-12 ale proiectului.
  8. Crearea a trei noi locuri de munca în lunile 11-12 ale proiectului.
  9. Cresterea cifrei de afaceri de la 990.523 lei la 1.903.487,45 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
  10. Cresterea profitului de la 56.131 lei la 202.372,85 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: George Horeanga
Functie: Director Executiv
Telefon: 0770.160.291, Fax: 0268.411.454
E-mail: ecran2004@yahoo.com

“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.regio-adrcentru.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

detalii despre proiectul Start-Up

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.